Het project Ruimte voor de Rivier onderzoekt en toetst de mogelijke maatregelen
die genomen moeten worden om Nederland te beveiligen tegen het water in de
rivieren. Deze interactieve flash animatie maakt inzichtelijk welke maatregelen
genomen kunnen worden en welke gevolgen dit heeft.

bekijk de animatie (begin met het verhogen van het waterpeil om de mogelijke
maatregelen te kunnen zien)