Logo ontworpen voor Electronen Microscopie Utrecht. Het logo verbeeldt het
principe van electronen microscopie.