Logo voor de Digitale Vakschool. Mensen met een achterstandspositie kunnen
hier online cursussen en scholing volgen en toetsen en examens doen.