Interpolis gebruikt het intranet als een belangrijk communicatiemiddel binnen
haar organisatie met ruim zes duizend werknemers. Dagelijks verschijnt op concern
niveau het laatste nieuws maar ook de marktorganisaties zelf hebben een eigen
portal in eigen kleurstelling waar zij het laatste nieuws op kwijt kunnen. Naast
het ontwerp voor het intranet verricht ik ook werkzaamheden op het gebied van
vormgeving en advies voor applicaties die zowel binnen het intranet als op het
internet gebruikt worden.