Essent is ontstaan uit een fusie tussen EDON en PNEM/MEGA. EDON bevond zich in het
Noorden van Nederland, PNEM/MEGA in het zuiden. Omdat in de beginfase van de fusie
beide onderdelen hun eigen intranetsite tijdelijk nog wilden behouden, is gekozen om de
onderverdeling tussen noord en zuid terug te laten komen zodat duidelijk was op wiens
intranet je je bevond. Zo was bijvoorbeeld in de homepage gebruik gemaakt van de
vormentaal van het logo en werd met de huisstijlkleuren het bovenste of onderste
gedeelte benadrukt. Nadat de fusie een feit was is ook het verschil in vormgeving
komen te vervallen en werd ook het intranet een eenheid.