Voor Elsevier Training zijn verschillende leermiddelen vormgegeven zoals cursussen
op cd-rom voor een reeks van Microsoft programma's. Naast deze cd-roms zijn
ook een aantal bijbehorende websites vormgegeven zoals de site rechts.