Wing Proces Consultancy is actief op het terrein van de groene ruimte, met het
accent op innovatieprocessen en regionale planning. Voor Wing Proces Consultancy
is naast de website ook een beeldmerk ontworpen.