Voor het ministerie van VWS is in 1997 het intranet ontworpen. Naast het ministerie
van VWS zijn in de afgelopen jaren voor verschillende klanten intranetsites ontworpen
zoals Essent, Interpolis, Hogeschool Rotterdam, Rijkswaterstaat directie
Zuid-Holland, Rijksoverheid, Universiteit Wageningen en Arbo Unie.