Voor het Netherlands Water Partnership werd ten behoeve van een workshop over
waterzuiveringstechnologie een website gelanceerd. Naast de website werd ook het
ontwerp verzorgd voor de brochure "Dutch Position Paper" met daarin de resultaten van
deze workshop.